wužiwanje cookijow

Chcemy Wam najlěpši serwis skićić. Za to wužiwamy cookije a analyzowy tool Matomo. Z dalšim wužiwanjom internetoweje strony přihłosujeće wužiwanju tutych. Nadrobne informacije dóstanjeće w našim wozjewjenju wo škiće datow.

wuknjenska statistika

cyłkowny čas wuknjenja
0,00 hodźiny
wobdźěłane zwučowanja
0
         prawopis
0
         gramatika
0
přerězna kwota wuspěcha
0,0%
ličba dypkow w poslednich 30 dnjach
0

statistika lekcijow/zwučowanjow

 • lekcija 1: Dwaj pismikaj – jedyn zwuk : Pismikaj č a ć
  0 20
 • lekcija 2: Dwaj pismikaj – jedyn zwuk: Pismikaj ł a w
  0 16
 • lekcija 3: Genus (ród) a numerus (ličba) substantiwow a adjektiwow
  0 11
 • lekcija 4: Deklinacija substantiwow a adjektiwow I
  0 12
 • lekcija 5: Ćežišćo: zwuk – pismik: Słowa z ó a o
  0 10
 • lekcija 6: Dwaj pismikaj – jedyn zwuk: konsonantiskej skupinje sć a šć
  0 11
 • lekcija 7: Pronomeny
  0 10
 • lekcija 8: Numerale a ordinale
  0 11
 • lekcija 9: Deklinacija substantiwow a adjektiwow II
  0 12
 • lekcija 10: Słowotwórba
  0 15
 • lekcija 11: Sada a družiny sadow
  0 13
dale wuknyć