wužiwanje cookijow

Chcemy Wam najlěpši serwis skićić. Za to wužiwamy cookije a analyzowy tool Matomo. Z dalšim wužiwanjom internetoweje strony přihłosujeće wužiwanju tutych. Nadrobne informacije dóstanjeće w našim wozjewjenju wo škiće datow.
 
Zo by swoje wuknjenske wuspěchi, staw lekcijow a statistiki trajnje składować móhł(a), přizjew abo registruj so! Pozdźišo dopomnić!
  wobsah přepytać

  Krok po kroku

 • lekcija 1: Dwaj pismikaj – jedyn zwuk : Pismikaj č a ć 020

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Zasadź č abo ć.
  • 2
   Twor słowne swójby.
  • 3
   Słuchaj a pytaj słowo.
  • 4
   Přirjaduj słowne družiny.
  • 5
   Woznamjeń změnu konsonanta.
  • 6
   Přełož substantiwy z němčiny.
  • 7
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 8
   Kombinuj prawje.   Profi 
  • 9
   Hladaj dokładnje.
  • 10
   Zasadź č abo ć.
  • 11
   Woznamjeń słowa z prawidłom.
  • 12
   Přirjaduj prawje.
  • 13
   Słuchaj a wuhódaj zapřijeće.
  • 14
   Kotre słowa eksistuja?
  • 15
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 16
   Namakaj deminutiwy z č.   Profi 
  • 17
   Twor nominatiw a lokatiw.
  • 18
   Woznamjeń změnu konsonanta.
  • 19
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 20
   Wudospołń.
 • lekcija 2: Dwaj pismikaj – jedyn zwuk: Pismikaj ł a w 016

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Zasadź ł abo w.   Profi 
  • 2
   Kotre słowo je prawje pisane?
  • 3
   Zasadź ł abo w.
  • 4
   Kombinuj prawje.
  • 5
   Hladaj dokładnje.
  • 6
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 7
   Słuchaj a wuhódaj zapřijeće.
  • 8
   Přirjaduj prawje.
  • 9
   Přełož prawje.
  • 10
   Namakaj štomy abo kerki z w.
  • 11
   Kotre adjektiwy eksistuja?
  • 12
   Přirjaduj prawje.
  • 13
   Twor nominatiw a lokatiw.
  • 14
   Słuchaj a zapisaj.   Profi 
  • 15
   Přirjaduj prawje.
  • 16
   Wuhódaj słowa.   Profi 
 • lekcija 3: Genus (ród) a numerus (ličba) substantiwow a adjektiwow 011

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Namakaj prawe poriki.
  • 2
   Kombinuj prawje.
  • 3
   Twor dualowu a pluralowu formu.   Profi 
  • 4
   Deklinuj prawje.   Profi 
  • 5
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 6
   Namakaj pluraletantum.
  • 7
   Hladaj dokładnje.
  • 8
   Namakaj so hodźacu kategoriju.
  • 9
   Namakaj prawe poriki.
  • 10
   Přirjaduj prawje.
  • 11
   Namakaj so hodźace adjektiwy.
 • lekcija 4: Deklinacija substantiwow a adjektiwow I 012

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Wuhódaj kwis.
  • 2
   Namakaj substantiw.   Profi 
  • 3
   Zapisaj substantiw.   Profi 
  • 4
   Twor pluralowe formy.
  • 5
   Namakaj prawje deklinowanu słownu skupinu.   Profi 
  • 6
   Markěruj adjektiwy a substantiwy.
  • 7
   Namakaj prawu kombinaciju.
  • 8
   Wuzwol prawy substantiw.
  • 9
   Zapisaj adjektiw.
  • 10
   Stań so z dobyćerjom.
  • 11
   Wudospołń tabulku.
  • 12
   Zasadź adjektiw.
 • lekcija 5: Ćežišćo: zwuk – pismik: Słowa z ó a o 010

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Zasadź o abo ó.
  • 2
   Namakaj słowo.
  • 3
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 4
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 5
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 6
   Picuj słownu mašinu.
  • 7
   Słuchaj a napisaj.
  • 8
   Wudospołń.
  • 9
   Wudospołń.
  • 10
   Słuchaj a wuhódaj.
 • lekcija 6: Dwaj pismikaj – jedyn zwuk: konsonantiskej skupinje sć a šć 011

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Maš prawu tyzku trjechić.
  • 2
   Słuchaj a zapisaj.
  • 3
   Namakaj wotpowědny adjektiw.
  • 4
   Zasadź sć abo šć.
  • 5
   Tłóč buzzer.
  • 6
   Słuchaj a zapisaj.
  • 7
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 8
   Zasadź sć abo šć.
  • 9
   Kotre słowo je prawje pisane?   Profi 
  • 10
   Namakaj słowo.
  • 11
   Namakaj so hodźace słowo.
 • lekcija 7: Pronomeny 010

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Přirjaduj prawje.
  • 2
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 3
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 4
   Namakaj pronomen.
  • 5
   Popadń pronomeny.   Profi 
  • 6
   Namakaj posesiwny pronomen.   Profi 
  • 7
   Zasadź prawje.
  • 8
   Wuzwol prawy kamjeń.
  • 9
   Prawje abo wopak?
  • 10
   Zapisaj pronomen.
 • lekcija 8: Numerale a ordinale 011

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Zasadź słowa.
  • 2
   Zasadź prawje.
  • 3
   Deklinuj prawje.   Profi 
  • 4
   Přirjaduj prawje.
  • 5
   Wupisaj ličby.
  • 6
   Rozsudź prawje.
  • 7
   Hladaj dokładnje.   Profi 
  • 8
   Wudospołń.
  • 9
   Zapisaj numeral.
  • 10
   Markěruj numerale a ordinale.
  • 11
   Přirjaduj prawje.   Profi 
 • lekcija 9: Deklinacija substantiwow a adjektiwow II 012

  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Zasadź słowa.
  • 2
   Zapisaj substantiw.
  • 3
   Twor prawy pad.
  • 4
   Namakaj so hodźacy pad.
  • 5
   Prawje abo wopak?
  • 6
   Kombinuj prawje.
  • 7
   Twor padaj.
  • 8
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 9
   Hladaj dokładnje.   Profi 
  • 10
   Přirjaduj prawje.
  • 11
   Rozsudź so prawje.
  • 12
   Zapisaj adjektiw a substantiw.
 • lekcija 10: Słowotwórba 015

  • dźěłowe łopjeno
  • zawod
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Słuchaj dokładnje.   Profi 
  • 2
   Twor zestajane substantiwy.
  • 3
   Přełož zestajane substantiwy z němčiny.
  • 4
   Słuchaj a wuhódaj.
  • 5
   Namakaj zestajenki.   Profi 
  • 6
   Kombinuj prawje.
  • 7
   Kombinuj prawje.
  • 8
   Kombinuj prawje.
  • 9
   Wotwodźuj posesiwy.
  • 10
   Wobhladaj sej krótkowideja.
  • 11
   Twor pasiwny particip a werbalny substantiw.   Profi 
  • 12
   Namakaj prawy werb.
  • 13
   Wudospołń tekst.   Profi 
  • 14
   Rozsudź prawje.
  • 15
   Přirjaduj prawje.
 • lekcija 11: Sada a družiny sadow 013

  • dźěłowe łopjeno
  • zwučowanja
    gramatika
    prawopis
  • 1
   Słuchaj a rozsudź prawje.
  • 2
   Twor sady.
  • 3
   Namakaj subjekt.   Profi 
  • 4
   Markěruj subjekty a predikaty.
  • 5
   Pytaj objekt.
  • 6
   Přirjaduj prawje.   Profi 
  • 7
   Přirjaduj prawje.
  • 8
   Přirjaduj prawje.
  • 9
   Zasadź komy.
  • 10
   Zasadź komy.
  • 11
   Zwjazaj prawje.
  • 12
   Postaj hłownu a pódlansku sadu.
  • 13
   Přirjaduj prawje.
dale wuknyć