Um deine Lernerfolge, Lektionsstand und Statistiken dauerhaft zu speichern, logge dich ein oder registriere dich! Später erinnern!
  Lerninhalte durchsuchen

  Krok po kroku

 • Lektion 1: Zwei Buchstaben – ein Laut: Die Buchstaben č und ć 0 20

  • Arbeitsblatt: Die Buchstaben č und ć
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Zasadź č abo ć.
  • 2
   Twor słowne swójby.
  • 3
   Słuchaj a pytaj słowo.
  • 4
   Přirjaduj słowne družiny.
  • 5
   Woznamjeń změnu konsonanta.
  • 6
   Přełož słowne skupiny.
  • 7
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 8
   Kombinuj prawje.   Profi 
  • 9
   Hladaj dokładnje.
  • 10
   Zasadź č abo ć.
  • 11
   Woznamjeń słowa z prawidłom.
  • 12
   Přirjaduj prawje.
  • 13
   Słuchaj a wuhódaj zapřijeće.
  • 14
   Kotre słowa eksistuja?
  • 15
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 16
   Namakaj deminutiwy z č.   Profi 
  • 17
   Twor nominatiw a lokatiw.
  • 18
   Woznamjeń změnu konsonanta.
  • 19
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 20
   Wudospołń.
 • Lektion 2: Zwei Buchstaben ‒ ein Laut: Die Buchstaben ł und w 0 16

  • Arbeitsblatt: Die Buchstaben ł und w
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Namakaj štomy abo kerki z w.
  • 2
   Kotre adjektiwy eksistuja?
  • 3
   Přirjaduj prawje.
  • 4
   Twor nominatiw a lokatiw.
  • 5
   Słuchaj a zapisaj.   Profi 
  • 6
   Přirjaduj prawje.
  • 7
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 8
   Zasadź ł abo w.   Profi 
  • 9
   Kotre słowo je prawje pisane?
  • 10
   Zasadź ł abo w.
  • 11
   Kombinuj prawje.
  • 12
   Hladaj dokładnje.
  • 13
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 14
   Słuchaj a wuhódaj zapřijeće.
  • 15
   Přirjaduj prawje.
  • 16
   Přełož prawje.
 • Lektion 3: Genus und Numerus von Substantiven und Adjektiven 0 11

  • Arbeitsblatt: Genus und Numerus von Substantiven und Adjektiven
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Namakaj prawe poriki.
  • 2
   Kombinuj prawje.
  • 3
   Twor dualowu a pluralowu formu.   Profi 
  • 4
   Deklinuj prawje.   Profi 
  • 5
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 6
   Namakaj pluraletantum.
  • 7
   Hladaj dokładnje.
  • 8
   Namakaj so hodźacu kategoriju.
  • 9
   Namakaj prawe poriki.
  • 10
   Přirjaduj prawje.
  • 11
   Namakaj so hodźace adjektiwy.
 • Lektion 4: Deklination von Substantiven und Adjektiven I 0 12

  • Arbeitsblatt: Deklination von Substantiven und Adjektiven I
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Wuhódaj kwis.
  • 2
   Namakaj substantiw.
  • 3
   Zapisaj substantiw.   Profi 
  • 4
   Twor pluralowe formy.
  • 5
   Namakaj prawje deklinowanej słowje.   Profi 
  • 6
   Markěruj adjektiwy a substantiwy.
  • 7
   Namakaj prawu kombinaciju.
  • 8
   Wuzwol prawy substantiw.
  • 9
   Zapisaj adjektiw.
  • 10
   Stań so z dobyćerjom.
  • 11
   Wudospołń tabulku.
  • 12
   Zasadź adjektiw.
 • Lektion 5: Zwei Buchstaben – ein Laut: Die Buchstaben ó und o 0 10

  • Arbeitsblatt: Zwei Buchstaben – ein Laut: Die Buchstaben ó und o
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Zasadź o abo ó.
  • 2
   Namakaj słowo.
  • 3
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 4
   Namakaj so hodźace słowo.   Profi 
  • 5
   Wuhódaj słowa.   Profi 
  • 6
   Picuj słownu mašinu.
  • 7
   Słuchaj a napisaj.
  • 8
   Wudospołń.
  • 9
   Wudospołń.
  • 10
   Słuchaj a wuhódaj zapřijeće.
 • Lektion 6: Zwei Buchstaben – ein Laut: sć und šć 0 10

  • Arbeitsblatt: Zwei Buchstaben – ein Laut: sć und šć
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Maš prawu tyzku trjechić.
  • 2
   Słuchaj a zapisaj.
  • 3
   Namakaj wotpowědny adjektiw.
  • 4
   Zasadź sć abo šć.
  • 5
   Tłóč buzzer.
  • 6
   Słuchaj a zapisaj.
  • 7
   Zasadź šć abo sć.
  • 8
   Přirjaduj prawje.   Profi 
  • 9
   Namakaj słowo.
  • 10
   Namakaj so hodźace słowo.
 • Lektion 7: Pronomen 0 10

  • Arbeitsblatt: Pronomen
  • Einführung
  • zwučowanja
    Grammatik
    Rechtschreibung
  • 1
   Přirjaduj prawje.
  • 2
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 3
   Namakaj so hodźace słowo.
  • 4
   Namakaj pronomen.
  • 5
   Popadń pronomeny.
  • 6
   Namakaj posesiwny pronomen.   Profi 
  • 7
   Zasadź prawje.
  • 8
   Wuzwol prawy kamjeń.
  • 9
   Prawje abo wopak?
  • 10
   Zapisaj pronomen.
Weiterlernen